Menu Sluiten

Uitzonderlijk Vervoer


Uitzonderlijk vervoer

Informatie over uitzonderlijk vervoer:

Exceptioneel transport of uitzonderlijk vervoer is vervoer van goederen dat qua afmetingen lengte, breedte, hoogte of massa de regelgeving voor het wegvervoer niet naleeft. Indien zulk transport wil plaatsvinden, dient een vergunning of ontheffing aangevraagd te worden bij de overheid.

Enkele voorbeelden zijn het vervoer van betonnen balken, transformatoren, machines en machineonderdelen, werktuigen voor de wegenbouw en delen van windturbines. Ook telescoopkranen en bepaalde landbouwwerktuigen vallen onder het uitzonderlijk vervoer.

Geprefabriceerde huizen, enorme kraanwagens of immense machineonderdelen zijn voertuigen of ladingen die niet onder de normale afmetingen vallen. Door hun grootte of gewicht behoren ze niet tot de wettelijk bepaalde voertuigen of ladingen. Ze behoren tot het zogenaamde uitzonderlijk vervoer.

Andere voorbeelden van uitzonderlijk vervoer zijn vb. transport met kooiaap, breedtetransport, hoogtetransport, lengtetransport, Transport met laadkraan en uitzonderlijk zwaar transport.

U kan en mag niet zomaar alles vervoeren op onze wegen. Wanneer een voertuig bepaalde afmetingen overschrijdt, heeft het een vergunning nodig om de weg op te mogen. Dan bent u dus uitzonderlijk vervoer. Wie voertuigen in het verkeer wil brengen die, door hun constructie of door de ondeelbare lading die ze vervoeren, bepaalde afmetingen overschrijden, heeft daarvoor een vergunning nodig Info over uitzonderlijk vervoer

Het domein van Uitzonderlijk vervoer

Uitzonderlijk vervoer:

Chauffeurs met een rijbewijs C/CE moeten naast het gewone rijbewijs ook beschikken over een basiskwalificatie vakbekwaamheid (Code 95). Deze module maakt deel uit van de verplichte nascholing en focust op de reglementering rond uitzonderlijk vervoer.

Vlaanderen heeft voortaan eigen regelgeving voor de begeleiding van uitzonderlijk vervoer. Vanaf 1 maart 2021 moeten zowel begeleidingsondernemingen als begeleiders aan de erkenningsvoorwaarden uit het Vlaams besluit van 30 oktober 2020 voldoen en niet meer aan de bepalingen m.b.t. de begeleiding van uitzonderlijk vervoer uit de oude wet Private en Bijzondere Veiligheid van 10 april 1990.

Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer zal begeleidingsondernemingen erkennen als ze een onderneming vormen conform het Wetboek van Economisch Recht én een passende burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

Meer info over uitzonderlijk vervoer nu op jetcar.be.

Tags

Breedtetransport | Groot Transport | Grote Zendingen Vervoeren | Hoogtetransport | Lengtetransport | Partner Uitzonderlijk Vervoer | Transport Met Laadkraan |